Visie op software ontwikkeling

Bij succesvolle softwareontwikkeling draait het om drie aspecten: productiviteit, kwaliteit en functionaliteit. Daarnaast speelt de transparantie van het ontwikkelproces een grote rol. Sterker nog, dit bepaalt het succes van de softwareontwikkeling.

Geautomatiseerd testen

Om te garanderen dat geautomatiseerd testen tot succes leidt hebben wij een framework ontwikkeld dat ongeacht uw toolkeuze ingezet kan worden. Het verhoogt de onderhoudsvriendelijkheid van uw scripts en zorgt voor een gestandaardiseerd testproces.

Productieomgeving

In de productieomgeving is de impact van downtime groot. Innovative Apps heeft in haar infrastructuur veel maatregelen genomen om de beschikbaarheid van 99,999 procent op productieomgevingen te behalen.

Analyse

Om u goed van dienst te kunnen zijn starten we elke "sprint" met een analyse van het probleem.

Ontwikkeling en testen

Stap twee is het ontwikkelen en testen van de oplossing zoals beschreven in de analyse fase.

Implementatie en opleiding

Tot slot vindt de uitrol en opleiding plaats, een goede implementatie vereist een goede begeleiding.